Bendra informacija

 

UAB „Laisvalaikio Dovanos“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Laisvalaikio Dovanos“
Žirmūnų g. 68, Vilnius LT-09124
Įmonės kodas: 300012393
PVM kodas: LT100000935518
A/S: LT897300010095074459, AB Swedbank
Tel.: (8 5) 203 4400
El. p.: info@laisvalaikiodovanos.lt

 

Prašome atidžiai perskaityti Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.

 

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

 

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

 

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

 

Kokią informaciją apie Jus renkame?

 

Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija:

 • Vardas,
 • Pavardė,
 • Telefono numeris,
 • Elektroninio pašto adresas.

 

Jeigu Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

 

Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook“ tinke.

 

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu.

 

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz.: informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

 

Kaip naudojame Jūsų informaciją?

 

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Užregistruoti Jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.
 • Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų tiekėją.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu*, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu.*

 

*Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

 

Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

 

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

 

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

 

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

 

Jūsų teisės

 

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

 

Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@laisvalaikiodovanos.lt arba skambinti telefonu (8 5) 203 4400 ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

 

**Pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

 

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: Žirmūnų g. 68, Vilnius LT-09124, el. paštu: info@laisvalaikiodovanos.lt.

 

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

 

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektas sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų tiesių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ir aktų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Naujienų siuntimas

 

Asmuo gali užsiprenumeruoti Duomenų valdytojo naujienlaiškį, įvesdamas savo el. pašto adresą ir vardą Duomenų valdytojo tinklalapyje, arba darydamas užsakymą asmuo gali uždėti varnelę, jog nori gauti Duomenų valdytojo naujienlaiškį. Po naujienų prenumeratos, į įvestą el. pašto adresą bus išsiųstas prenumeratos patvirtinimas.

 

Užsiprenumeravus naujienlaiškį, asmens el. paštas bus naudojamas remiantis asmens sutikimu, kurį bet kada galima atšaukti. Asmens el. pašto adresas gali būti suteiktas trečiosioms šalims, kuriame pateikiamos specialios naujienlaiškio siuntimo paslaugos.

 

Išsiuntęs naujienlaiškį, Duomenų valdytojas gali rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis: kurį naujienlaiškį asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė.

 

Asmens el. pašto adresas bus tvarkomas naujienlaiškio siuntimo tikslais, kol asmuo atsisakys gauti naujienas iš www.laisvalaikiodovanos.lt. Norėdamas atsisakyti naujienlaiškio, asmuo turi spustelėti atitinkamą nuorodą naujienlaiškio apačioje.

 

Trečiųjų šalių produktai mūsų svetainėse

 

Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, Jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

 

Slapukai

 

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angliškai – cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

 

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

1. Būtini slapukai (4). Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

__utmli

laisvalaikiodovanos.lt

Slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Sesija

HTTP Cookie

CookieConsent

laisvalaikiodovanos.lt

Išsaugo dabartinio domeno naudotojo slapuko sutikimo būseną

1 metai

HTTP Cookie

lc_window_state

laisvalaikiodovanos.lt

Slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Sesija

HTTP Cookie

PHPSESSID

laisvalaikiodovanos.lt

Išlaiko naudotojo seanso būseną pagal pageidavimus.

Sesija

HTTP Cookie

 

 2. Nuostatų slapukai (2). Dėl nuostatų slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

__lc.visitor_id.

laisvalaikiodovanos.lt

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID), pagal kurį renkami duomenys apie kliento patirtį svetainėje ir tobulinant informacijos pateikimą klientui.

999 dienos

HTTP Cookie

lc_sso

laisvalaikiodovanos.lt

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID), pagal kurį renkami duomenys apie kliento patirtį svetainėje ir tobulinant informacijos pateikimą klientui.

999 dienos

HTTP Cookie

 

3. Statistikos slapukai (9). Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

__utm.gif

doubleclick.net

"Google Analytics" stebėjimo kodas, kuriame įrašoma informacija apie lankytojo naršyklę ir kompiuterį.

Sesija

Pixel Tracker

__utma

laisvalaikiodovanos.lt

Rinkti duomenis apie tai, kiek kartų naudotojas aplankė svetainę, taip pat pirmojo ir paskutinio apsilankymo datas. Naudoja "Google Analytics".

2 metai

HTTP Cookie

__utmb

laisvalaikiodovanos.lt

Registruojamas laiko žymuo su tiksliu laiku, kada vartotojas pasiekė svetainę. Naudoja "Google Analytics", kad apskaičiuotų svetainės apsilankymo trukmę.

Sesija

HTTP Cookie

__utmc

laisvalaikiodovanos.lt

Registruojamas laiko žymuo su tiksliu laiku, kada vartotojas išeina iš svetainės. Naudoja "Google Analytics", kad apskaičiuotų svetainės apsilankymo trukmę.

Sesija

HTTP Cookie

__utmt

laisvalaikiodovanos.lt

Naudojamas norint padidinti serverio užklausų greitį.

Sesija

HTTP Cookie

__utmz

laisvalaikiodovanos.lt

Rinkti duomenis apie tai, iš kur atsirado naudotojas, kokia paieškos sistema buvo naudojama, kokia nuoroda buvo spustelėta ir koks paieškos terminas buvo naudojamas. Naudoja "Google Analytics".

6 mėnesiai

HTTP Cookie

_ga

laisvalaikiodovanos.lt

Registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims kurti, kaip lankytojas naudoja svetainę.

2 metai

HTTP Cookie

_gat

laisvalaikiodovanos.lt

Naudojama "Google Analytics", kad būtų galima padidinti prašymo normą

Sesija

HTTP Cookie

_gid

laisvalaikiodovanos.lt

Registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims kurti, kaip lankytojas naudoja svetainę.

Sesija

HTTP Cookie

 

 4. Rinkodaros slapukai (10). Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

_hjIncludedInSample

laisvalaikiodovanos.lt

Nustato, ar naudotojo naršymas turėtų būti užregistruotas tam tikrame statistinės vietos laikiklyje.

Sesija

HTTP Cookie

ads/ga-audiences

google.com

Naudoja "Google AdWords", kad pakartotinai įtrauktų lankytojus, kurie greičiausiai konvertuosis į klientus, atsižvelgiant į lankytojų internetinį elgesį svetainėse.

Sesija

Pixel Tracker

ads/user-lists/#

google.com

Neklasifikuoti

Sesija

Pixel Tracker

collect

google-analytics.com

Naudojamas siųsti duomenis "Google Analytics" apie lankytojo įrenginį ir elgseną. Stebina lankytoją įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose.

Sesija

Pixel Tracker

fr

facebook.com

Naudoja "Facebook", kad pateiktų reklaminių produktų seriją, pavyzdžiui, trečiosios šalies reklamuotojų pasiūlymus realiuoju laiku.

3 mėnesiai

HTTP Cookie

IDE

doubleclick.net

"Google DoubleClick" naudoja "Google", norėdama užsiregistruoti ir pranešti apie svetainės naudotojų veiksmus, kai žiūri arba spustelėja vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekdama įvertinti skelbimo veiksmingumą ir pateikti vartotojui tikslius skelbimus.

1 metai

HTTP Cookie

impression.php/#

facebook.com

Naudoja "Facebook", kad registruotų parodymus puslapiuose su "Facebook" prisijungimo mygtuku.

Sesija

Pixel Tracker

NID

google.com

Registruojamas unikalus identifikatorius, identifikuojantis grįžtančio vartotojo įrenginį. ID naudojamas tiksliniams skelbimams.

6 mėnesiai

HTTP Cookie

test_cookie

doubleclick.net

Naudojama patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus.

Sesija

HTTP Cookie

tr

facebook.com

Neklasifikuoti

Sesija

Pixel Tracker

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

 

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi

 

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų išrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų įmonių interneto puslapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

 

Susisiekite su mumis

 

Jei dėl šioje Privatumo politikoe pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 

Paštu: UAB „Laisvalaikio Dovanos“, Žirmūnų g. 68, Vilnius

Telefonu: 8 5 203 4400

El. paštu: info@laisvalaikiodovanos.lt

 

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2018 m. gegužės mėn.

 

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais naudojame slapukus. Daugiau apie slapukus Privatumo politikoje